דלג לתוכן העמוד

התחלת בניה / לח"י 24 ב

בניית בית מגורים - קוטג'

מספר היתר: 20170228

תאריך מתן היתר: 25/08/2021

מבקש ההיתר: סגל דליה

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: ,


חזור לראש הדף