דלג לתוכן העמוד

התחלת בניה / הנדיב 14

בניית מבנה מגורים חדש

מספר היתר: 20170787

תאריך מתן היתר: 06/06/2021

מבקש ההיתר: חרות מיכאל

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: הנדיב 14,


חזור לראש הדף