דלג לתוכן העמוד

עבודות חשמל / חנה רובינא 3-15

הטמנת רשת חשמל

מספר היתר: 2021262

תאריך מתן היתר: 29/06/2021

מבקש ההיתר: חברת חשמל

סוג עבודה: חשמל

כתובת: חנה רובינא 3-15,

תאריך מתן היתר: 29/06/2021

תאריך סיום היתר: 30/09/2021

משך הביצוע: 30 ימי עבודה

עבודות בשעות: 9:00 - 17:00


2021262 חנה רובינא 3-16 - מסראווה - חתום.pdf

חזור לראש הדף