דלג לתוכן העמוד

עבודות פיתוח / בן ציון מיכאלי (חניון כורכרי)

בניית מובל ניקוז

מספר היתר: 2021302

תאריך מתן היתר: 13/07/2021

מבקש ההיתר: רכבת ישראל

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: בן ציון מכאלי (מגרש כורכר),

תאריך מתן היתר: 13/07/2021

תאריך סיום היתר: 31/10/2021

משך הביצוע: 3 חודשים

עבודות בשעות: 7:00 עד 18:00


2021302- היתר לדחיקה. חתום.pdf

חזור לראש הדף