דלג לתוכן העמוד

החלפת צנרת ביוב

התקנת שנאי חדש התקנת שנאי חדש התקנת שנאי חדש התקנת שנאי חדש התקנת שנאי חדש התקנת שנאי חדש

מספר היתר: 34545645

תאריך מתן היתר: 14/09/2020

מבקש ההיתר: תאגיד המים העירוני

סוג עבודה: מים

כתובת: הדר 3, גן רש"ל

תאריך מתן היתר: 01/08/2020

תאריך סיום היתר: 31/12/2020

תאריך תחילת עבודה: 25/08/2020

תאריך סיום עבודה משוער: 28/09/2020

משך הביצוע: 10 ימים

עבודות בשעות: בוקר - 9:00 - 17:00


פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  
פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  
פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  פירוט נוסף אם נדרש  
 

כאן יוצג היתר החתום ע"י מנכ"ל העירייה

 

כאן יוצג מסמך הקשור להיתר הספציפי (מפה לדוגמא)
חזור לראש הדף