דלג לתוכן העמוד

התחלת בניה אשכול גני ילדים

בניית אשכול גנים ומעונות יום

מספר היתר: 20190969

תאריך מתן היתר: 01/11/2020

מבקש ההיתר: החברה לפיתוח הרצליה

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: גוש 6422 חלקה 262 מגרש 14, גוש 6422 חלקה 281 מגרש 404 , גליל ים

תאריך מתן היתר: 01/11/2020


חזור לראש הדף