דלג לתוכן העמוד

עבודות חפירה לתשתיות / הרב קוק

עבודות בתחום הדרך - כביש ומדרכות - תשתיות תקשורת אופטית

מספר היתר: 2020305

תאריך מתן היתר: 23/08/2020

מבקש ההיתר: אגף התקשוב, עיריית הרצליה

סוג עבודה: תשתיות

כתובת: הרב קוק , מרכז העיר

תאריך מתן היתר: 01/09/2020

תאריך סיום היתר: 31/12/2020

תאריך תחילת עבודה: 20/09/2020

משך הביצוע: 3 חודשים

עבודות בשעות: 9:00 עד 17:00 / עד 3 שעות כל התקנה


היתר חתום + תרשים עבודות
2020317.pdf

 

מיקום על גבי מפה:

חזור לראש הדף