דלג לתוכן העמוד

התחלת בניה / חנה רובינא 16

בניית בית מגורים משותף

מספר היתר: 2020037

תאריך מתן היתר: 23/12/2020

מבקש ההיתר: ברסלאור זאב

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: חנה רובינא 16,


חזור לראש הדף