דלג לתוכן העמוד

עבודות חפירה / בני בנימין

חסימת תנועה לאבטחת עבודה קרצוף-ריבוד

מספר היתר: 2020301

תאריך מתן היתר: 23/08/2020

מבקש ההיתר: תאגיד המים העירוני

סוג עבודה: חסימת כביש

כתובת: בני בנימין , הרצליה הירוקה

תאריך מתן היתר: 01/09/2020

תאריך סיום היתר: 31/12/2020

משך הביצוע: 10 ימים

עבודות בשעות: 9:00 עד 17:00 + 23:00 עד 6:00


היתר חתום + תרשים עבודות:
2020301.pdf


מיקום על גבי מפה:

חזור לראש הדף