"ותיקים בסביבה" - קבוצת ותיקים בסביבה, הינה קבוצת גמלאים תושבי הרצליה, שנוסדה בשנת 2016, לאחר שעברו קורס אותו יזמו ג'וינט ישראל והמשרד להגנת הסביבה. עיריית הרצליה בשיתוף עם החברה להגנת הטבע מסייעת לקבוצת הפעילים המתנדבים לפעול מאז לקידום מיזמים סביבתיים שונים בעיר.

בשנת 2018 התקיים קורס נוסף לפעילים גמלאים חדשים - ותיקים בסביבה 2 - בשיתוף החברה להגנת הטבע ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה. כעת קבוצת "וותיקים בסביבה" מונה כ-40 פעילים משני המחזורים. בין היתר יזמו "ותיקים בסביבה" בשיתוף עם היחידה לאיכות הסביבה:

אימוץ אתר הטבע העירוני תל מיכל - מזה שלוש שנים מקיימת הקבוצה במקום יום שיא בשיתוף החברה להגנת הטבע בתחילת האביב. לימי השיא הגיעו מאות ואף אלפי תושבים בכל פעם. כמו כן, יוזמת הקבוצה סיורים לתושבים במקום, לרבות סיור לילה, פעילות חינוכית שוטפת לאורך השנה עם בתי הספר, ימי ניקיון והתקנת מתקנים אשר בנו במו ידיהם כמו ספסלים, כתיבה עיצוב והתקנת שלטי מידע והסברים אקולוגיים בשטח, זריעת פרחי בר ואף פעולות לסילוק מינים פולשים מהשטח. 

אימוץ חורשת הנ.מ (האקליפטוסים) מצפון לשדה התעופה - בשנתיים האחרונות, מובילה הקבוצה את המהלך העירוני לשיקום החורשה ושימורה. החורשה הינה חלק ממתחם היסטורי של בסיס נ.מ אשר הוקם באזור בתקופת קום המדינה. עצי האקליפטוס מסתירים חמישה מבני בטון, שבהם אוחסנה תחמושת נגד מטוסים. הקבוצה מקיימת פעילות חינוכית עם בית הספר בשכונה הסמוכה, הכינה את תיק התיעוד לוועדת השימור, כתבה ועיצבה שלט לציבור המסביר על המקום ואף לוקחת חלק בתכנון החורשה כפארק אקולוגי-היסטורי.

הקמת יער מאכל - במהלך 2018 הובילה הקבוצה תהליך קהילתי ושכונתי להקמת יער מאכל בשכונה במרכז העיר. חניכת היער ונטיעת השיחים הראשונים התקיימה בטו בשבט 2019. 

פרויקט "השדרה הירוקה" ביד התשעה הינו יוזמה קהילתית המיועדת ליצירת עורק קהילתי ירוק וחי בליבה של השכונה. לב הפרויקט הוא גינה קהילתית בינדורית שהפכה למודל חי ונושם של עבודה משותפת ולקיחת אחריות אישית וקהילתית לצד קיימות. הגינה הוקמה בתמיכה של המשרד להגנת הסביבה ואת הפרויקט מובילים ביחד גימלאים מתנדבים מ"ותיקים בסביבה 2", מתנ"ס יד התשעה, תושבי השכונה כולל קבוצת "אמהות למען אמהות", ועמותת "לב אוהב". 

מפת הקיימות של הרצליה - פרוייקט מפת הקיימות מיועד להטמיע מודעות סביבתית לתושביה הרצליה ומבקריה. וותיקים בסביבה אוספים וממפים מגוון מסלולים נבחרים על פי נושאי הקיימות. החומר המתועד ייאסף דיגיטלי, ויובא לדפוס בלווית הסבר לכל מסלול.