ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15

ב-13.2.2008 הצטרפה עיריית הרצליה לאמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אויר ולהגנת האקלים ב-13.2.2008, ונטלה על עצמה מחויבות לפעול ליישומה של מדיניות להצבת יעדי הפחתה כמותיים ברורים להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום האוויר בעיר, ולהכנת תכנית פעולה עירונית שתוביל להגשמת יעדים אלה. בנוסף, קיבלה מועצת העיר ביום 15.7.2008 החלטה לאמץ מדיניות של קיימות רחבה יותר בעיר באמצעות הכרזה על הפיכתה של הרצליה לעיר בת קיימא. בשנים שלאחר מכן הוכנה ויושמה תכנית פעולה להפחתת כמות ה- CO2 (ברמה השנתית) ב- 20% מכמות פליטות לעומת שנת 2000. 

ב-18.3.2018 חתם ראש עיריית הרצליה, מר משה פדלון על אמנת "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15 אשר מהווה מתווה פעולה המאפשר לעיריות להתמודד באופן מקיף עם תחום הגנת האקלים, לקדם את איכות החיים של התושבים ולשמור על איזון עם יתר השיקולים והצרכים העירוניים. התכנית כוללת שישה תחומי פעילות להובלת קיימות עירונית, המספקים את התשתית הרעיונית, נהלי העבודה והשלבים לביצוע: הטמעת דפוסי ניהול וארגון לקידום אסטרטגיה של קיימות מקומית בעירייה, אנרגיה ובנייה ירוקה, הפחתת פסולת ומיחזור, שימוש במרחב העירוני ויירוק העיר, חינוך והסברה לקיימות. 

היחידה לאיכות הסביבה פועלת ומבצעת פרויקטים בכל תחומי האמנה וכן מסייעת לאגפי העירייה השונים בתחומם ובפעילותם. בנוסף, מדור קיימות והיחידה לאיכות הסביבה בשיתוף פעולה עם אגף אסטרטגיה מובילים הטמעה של דפוסי ניהול מקיים וקידום אסטרטגיה לקיימות בהכשרת למנהלים כמקדמי תפיסת הקיימות בארגון. במהלך ההכשרות מגבשים המנהלים שפה משותפת של קיימות ויצירת אקלים ארגוני-ניהולי מקיים והטמעת "ברית ערים" בכלל אגפי העירייה ועקרונות הקיימות בתוכניות העבודה שלהם.