מועצת נשים העירונית הוא גוף התנדבותי הפועל כזרוע מסייעת לקידום השוויון המגדרי וחברתי בעיר.

המועצה מונה כ-100 נשים תושבות העיר הרצליה. מועצת הנשים יוזמת ומקדמת פרויקטים למען חיזוק וקידום השוויון בעיר ולמען העצמת תושבות העיר בשיתוף עם מינהל נשים וגופי העירייה השונים. בנוסף לכך, רבות מחברות המועצה מתנדבות בפרויקטים שונים בעיר.

בשנת 2019 מונו סיגל רבין לתפקיד יו"ר מועצת הנשים וחיה שבתאי כסגניתה.