קשרי קהילה:

072-2211599
[email protected].co.il

 

מוקד עירוני:

106
09-9591520
09-9591527