הזמנה לאירוע


מצגת לציבור

מצגת_הרצליה_-_שיתוף_ציבור-_23.10.19.pdf


תמונות מהמפגש