לאחר שנים רבות בהן היה האתר עזוב ונאספו בו פסולת בניין ואשפה, יזמה קבוצת מתנדבים מפרויקט 'ותיקים בסביבה' את פרויקט "תל מיכל". מטרת המתנדבים הייתה להנגיש לציבור הרחב אתר טבע עירוני מרשים וקרוב לבית. לחצו על הכותרת לקבלת פרטים נוספים על הפרויקט!

 

"ותיקים בסביבה" הוא מיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ולג'וינט ישראל-אשל הוא כלל הכשרה והפעלת מערך ארצי של גמלאים באמצעות החברה להגנת הטבע, 

התוכנית מאגדת גמלאים בקבוצות לימוד ועשייה בקהילה, בתאום היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות. 

המיזם הכשיר את הגמלאים המתנדבים להוביל תהליכים בנושא הקיימות בקרב הקהילה המקומית בהרצליה בנושאים סביבתיים, צמצום צריכה, ערכי טבע ושינוי התנהגותי. 

בהרצליה קבוצת "ותיקים בסביבה "פועלת בהתנדבות החל משנת 2016. בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה ובסיוע קהילת ת"א-יפו של החברה להגנת הטבע. הקבוצה פועלת במספר פרויקטים ברחבי העיר. מתנדבי ותיקים בסביבה סימנו שבילי הליכה הציבו שלטי הסבר המפרטים על החי והצומח, בריכת החורף ועל העבר ההיסטורי של תל מיכל.

כמו כן, התקינו הותיקים ספסלים לנוחות המטיילים באתר. צוות המתנדבים מפעיל באתר משחק אפליקציה חוויתי 'הרפתקה בתל מיכל' בשיתוף החברה להגנת הטבע. כמו כן, הצוות מקיים פעילויות לימוד, סיורים,עבודות בשטח עם תלמידים ופעולות ניקיון עם קבוצות מתנדבים מחברות ההייטק בהרצליה. צוות המתנדבים מטפח את האתר ודואג לניקיונו. 


חברי הצוות:

אריה פלדי [email protected]
שלומית ליפשיץ [email protected]
אבי שוייצר [email protected]
מיכה בראל [email protected]
יהודית מור
מיקי נעמן
מרדכי (מיקו) פינטו

צוות תל מיכל