ניקיון המשאית
ניקיון המשאית (חובה) שדה חובה
שילוט המשאית
שילוט המשאית (חובה) שדה חובה
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת)
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת) (חובה) שדה חובה
הפרעה לתנועה
הפרעה לתנועה (חובה) שדה חובה
הקפדה על הפרדת אשפה שאינה נייר ו/או עיתון
הקפדה על הפרדת אשפה שאינה נייר ו/או עיתון (חובה) שדה חובה
הקפדה על ריקון פחים כנדרש
הקפדה על ריקון פחים כנדרש (חובה) שדה חובה
חסימת חניות ומדרכות בעת הוצאת הפחים לריקון
חסימת חניות ומדרכות בעת הוצאת הפחים לריקון (חובה) שדה חובה
איסוף אשפת נייר ועיתון מחדר האשפה
איסוף אשפת נייר ועיתון מחדר האשפה (חובה) שדה חובה
זריקת הפחים לאחר ריקונם בדחס
זריקת הפחים לאחר ריקונם בדחס (חובה) שדה חובה
נעילת הפח
נעילת הפח (חובה) שדה חובה
החזרת פחים לנישות /חדרי אשפה כולל סגירת דלתות
החזרת פחים לנישות /חדרי אשפה כולל סגירת דלתות (חובה) שדה חובה
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה)
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה) (חובה) שדה חובה
האזור לאחר פינוי
האזור לאחר פינוי (חובה) שדה חובה
הקפדה על כללי בטיחות
הקפדה על כללי בטיחות (חובה) שדה חובה