ניקיון המשאית * שדה חובה
שילוט המשאית * שדה חובה
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת) * שדה חובה
הפרעה לתנועה * שדה חובה
הקפדה על הפרדת אשפה שאינה נייר ו/או עיתון * שדה חובה
הקפדה על ריקון פחים כנדרש * שדה חובה
חסימת חניות ומדרכות בעת הוצאת הפחים לריקון * שדה חובה
איסוף אשפת נייר ועיתון מחדר האשפה * שדה חובה
זריקת הפחים לאחר ריקונם בדחס * שדה חובה
נעילת הפח * שדה חובה
החזרת פחים לנישות /חדרי אשפה כולל סגירת דלתות * שדה חובה
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה) * שדה חובה
האזור לאחר פינוי * שדה חובה
הקפדה על כללי בטיחות * שדה חובה