ניקיון המשאית
ניקיון המשאית (חובה) שדה חובה
שילוט המשאית
שילוט המשאית (חובה) שדה חובה
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת)
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת) (חובה) שדה חובה
הפרעה לתנועה
הפרעה לתנועה (חובה) שדה חובה
הקפדה על הנפת הרוטוניב בזהירות ללא נזק
הקפדה על הנפת הרוטוניב בזהירות ללא נזק (חובה) שדה חובה
הקפדה על ריקון הרוטוניב כנדרש
הקפדה על ריקון הרוטוניב כנדרש (חובה) שדה חובה
החזרת הרוטוניב למקומו המוגדר
החזרת הרוטוניב למקומו המוגדר (חובה) שדה חובה
ביצוע נזק לרוטוניב תוך כדי הזזתו
ביצוע נזק לרוטוניב תוך כדי הזזתו (חובה) שדה חובה
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה)
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה) (חובה) שדה חובה
האזור לאחר פינוי
האזור לאחר פינוי (חובה) שדה חובה
הקפדה על כללי בטיחות
הקפדה על כללי בטיחות (חובה) שדה חובה
הקפדה על כיסוי הארגז ברשת
הקפדה על כיסוי הארגז ברשת (חובה) שדה חובה