ניקיון המשאית
ניקיון המשאית * שדה חובה
שילוט המשאית
שילוט המשאית * שדה חובה
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת)
תלבושת העובדים (כולל חליפה זוהרת) * שדה חובה
הפרעה לתנועה
הפרעה לתנועה * שדה חובה
הקפדה על הנפת הרוטוניב בזהירות ללא נזק
הקפדה על הנפת הרוטוניב בזהירות ללא נזק * שדה חובה
הקפדה על ריקון הרוטוניב כנדרש
הקפדה על ריקון הרוטוניב כנדרש * שדה חובה
החזרת הרוטוניב למקומו המוגדר
החזרת הרוטוניב למקומו המוגדר * שדה חובה
ביצוע נזק לרוטוניב תוך כדי הזזתו
ביצוע נזק לרוטוניב תוך כדי הזזתו * שדה חובה
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה)
המצאות כלי עבודה (מטאטא, את חפירה) * שדה חובה
האזור לאחר פינוי
האזור לאחר פינוי * שדה חובה
הקפדה על כללי בטיחות
הקפדה על כללי בטיחות * שדה חובה
הקפדה על כיסוי הארגז ברשת
הקפדה על כיסוי הארגז ברשת * שדה חובה