קריטריונים לאישור חניות נכים שמורות

 

הסמל למקום חנייה שמור לנכהעיריית הרצליה נוהגת להקצות חלק מהחניות ברחובות העיר לתושבים עם מוגבלות המתקשים בניידות:
זאת במטרה לסייע בידם להתנייד באופן עצמאי ככל האפשר. מקומות החנייה השמורים יוקצו אך ורק לנכים
בעלי מוגבלות בניידות ובהתקיים כל התנאים המוצגים בטופס הבקשה.

לתשומת לב:

  • המשך שימוש בחניית הנכים ע"י התושב עם המוגבלות או בני משפחתו, למרות שינוי התנאים המזכים,
    מהווה עבירה על החוק.
  • בנוסף, שיקול לאישור הבקשה הינו קיום מצאי / מצוקת חניה ברחוב.

 


עו"ד טל גרנית
מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה
09-9719496