אודות מינהל נשים בעיריית הרצליה

מינהל נשים בעיריית הרצליה, הינו גוף ייחודי בארץ שהוקם בשנת 1999 במטרה להוביל את כל סוגיות קידום השוויון המגדרי בהרצליה, בעבור תושבות ותושבי העיר כמו גם עובדות ועובדי העירייה.

המינהל מקיים קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם הממשל ועם ארגונים ועמותות העוסקים בשוויון חברתי ומגדרי כגון: הרשות לקידום מעמד האישה, משרדי ממשלה, עמותות, שגרירויות וכן עם האגפים והמחלקות השונות בעירייה. כמו כן, המנהל מעורב ביוזמות לקידום חקיקה, תקנות, הוצאת ניירות עמדה והחלטות המקדמות את השוויון המגדרי והחברתי בעיר.


 

חזון מינהל נשים

הרצליה - עיר בה מתקיים שוויון חברתי-מגדרי בכל הרמות - פוליטית, חברתית, כלכלית

שוויון בין המינים הוא אחד מאבני היסוד של כל חברה ואחת הדרכים להשגתו היא עשייה בראייה מגדרית.

עיריית הרצליה, המאמינה ודוגלת בשוויון חברתי-מגדרי הכריזה על עצמה: "העיר שרואה אותך".

הגשמת החזון תתאפשר באמצעות הרכבת משקפיים מגדריים בעת עיצוב המדיניות, הכנת התקציב, תכניות עבודה וחלוקת משאבים, כך שגם נשים, גברים, ילדות וילדים המתגוררים בעיר, כמו גם העובדות והעובדים, יזכו לשוויון מגדרי חברתי.

השוויון המגדרי-חברתי יושג על ידי מתן מענה מודולרי דרך שנים עשר צירים מרכזיים לאורך חייו של אדם, החל מילדות ועד הזיקנה והם: עירייה, מרחב ציבורי, תעסוקה, משפחה, חינוך, רווחה, פנאי, תרבות, ספורט, בריאות, אקדמיה, שיתוף פעולה עם מיזמים בארץ ובעולם.