החל מיום ראשון 18/8/19 משעה 22:00 ועד שעה 05:00 ייחסם לתנועה
צומת אבא אבן- וינגייט הרמטית מכל הכיוונים.
במהלך ביצוע העבודות לא תתאפשר חניית כלי רכב באזור הצומת
כמו כן יוצבו מעקות בטיחות לחסימה בגבולות מתחם העבודה.
משך ביצוע: 18/08/19 - 22/08/19

 

עבודות הפיתוח כוללות:
הסדרת חניות, שביל אופנים ריצוף מדרכות ומבנה מיסעה , הצבת ריהוט רחוב
חדש, שדרוג תאורת רחובות, ביצוע מערכת השקיה וגינון , הורדת רשת החשמל
ורשת הבזק, עבודות מים וביוב.
העבודות במתחם צפויות להמשך כ- 9 חודשים