תושבים/ות ובעלי/ות עסקים נכבדים/ות,

עקב משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, אגף הכנסות העירייה הוגבל במתן שירות לציבור.
נאסרה עבודתם של חברות נותני שירותים לעירייה בתחומי מדידה ושמאות וצומצמה עבודתם של עובדי העירייה בהתאם לתו הסגול, להנחיות הממשלה ולסגרים שהוטלו.

כתוצאה מכך, קיימים עיכובים רבים במתן מענה לפניות הציבור כגון:
- אישורים לטאבו
- החלפות מחזיקים.
- בקשות לנכס ריק.
- בקשות לנכס לא ראוי.
- בקשות להנחות.

אנו פועלים במרץ על מנת לצמצם את הפערים למתן מענה.
אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם, עמכם הסליחה.