להלן כל השינויים שיחולו עקב עבודות יום ולילה ברחובות הבאים:

יום ראשון | 18.4.21
עבודות יום - קרצוף קטע רחוב הבריגדה גולומב
עבודות לילה - קרצוף צמתים וכיכרות לאורך רחוב הדר 

יום שני | 19.4.21
עבודות יום - קרצוף רחוב גולומב לייב יפה
עבודות לילה - ריבוד צמתים לאורך רחוב הדר

יום שלישי | 20.4.21
עבודות יום קרצוף -  רחוב י.ל ברוך סוקולוב

יום רביעי | 21.4.21
עבודות יום - ריבוד רחוב הבריגדה, העלייה השנייה

יום חמישי | 22.4.21
עבודות יום - ריבוד רחוב סוקולוב, העלייה השנייה

יום שישי | 23.4.21
עבודות יום - רחוב יגאל אלון - סוקולוב

שעות עבודות יום/לילה:

עבודות יום: 9:00 - 18:00
עבודות לילה: 22:00 - 5:00 בבוקר