החל מיום ראשון 11/07/21 ועד ליום 01/10/21, יחלו עבודות שיקום מיסעת אספלט ומפרצי חניה ברחוב קרן, גליל ים

  • הכביש ייסגר בשני מקטעים נפרדים שיבוצעו בשני שלבים נפרדים.
  • תנועת וחניית רכבים אזרחיים לא תתאפשר בתחום העבודה.
  • כניסה ויציאה מחניונים תת קרקעיים תתאפשר בכל שלבי העבודה בשני המקטעים.
  • כמו כן, הוכן לנוחיות התושבים חניון זמני במגרש הציבורי כחלופה למפרצי החניה ברחוב שלא תתאפשר בהם חניה.
  • המדרכות ברחוב יהיו פתוחות עם מעבר בטוח בכל שלבי העבודה.
  • במקביל ולאחר שיקום הכביש יבוצעו עבודות שיקום המדרכות.
  • אין להחנות רכבים בכביש מול האתרים בכל שעות היום.

עבודות הפיתוח כוללות:
תיקון מבנה הכביש, סליל מיסעת אספלט מחדש וריצוף מחדש של מפרצי החניה.

העבודות צפויות להתבצע בשני מקטעים נפרדים, משך ביצוע כל שלב כחודש וחצי ובסה"כ שלושה חודשים לשני המקטעים עד ליום 01/10/21.

יש לשים לב לשלוט ולתמרור הזמני המוצב בשטח ולסגירת הרחוב.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה וסבלנותכם.

לצפייה בדרכי גישה לחניונים תת קרקעיים