הודעה לתושבי רחוב זאב -

החל מיום שני, 20 בדצמבר 21, יבוצעו עבודות לפיתוח ברחוב זאב.

העבודות יבוצעו בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 17:00-07:00.
תאריך סיום העבודות המשוער: 02/2022.

  • במסגרת הפרויקט, יבוצעו עבודות ניקוז, תאורה וריצוף.
  • הסדרי התנועה הזמניים לשלבי הביצוע מאושרים על ידי משטרת התנועה והתנועה תתנהל בהתאם לתימרור ולשילוט הזמני המוצב באזור.
  • לא תתאפשר חניית רכבים ברחוב בין התאריכים הנ"ל.
  • נא תשומת ליבכם לשילוט ההכוונה שיוצב בשטח.

מוקד עירוני 106 לרשותכם כל העת לכל דבר ועניין.
תודה על הסבלנות ועל ההבנה,
עיריית הרצליה.