הודעה לציבור: אזהרת רחצה בחופי מחוז תל אביב והרצליה

בעקבות ירידת גשמים חזקים במרחב גוש דן וחדירת מי גשם ונגר עילי למערכות האיסוף של איגודן, הוזרמו מי נגד מהולים בביוב ממוצא חירום של תחנת רידינג בתל אביב אל הים.
משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רחצה בחופי בת ים, תל אביב והרצליה עד לקבלת תוצאות מי ים תקינות והסרת האזהרה.