הודעה לציבור - חידוש רחוב החרוב

החל מתאריך 09/03/22 תחל העירייה בעבודות לחידוש רחוב החרוב.

העבודות תתבצענה בין השעות 17:00-07:00 ותארכנה עד חודש 06/2022.
לא תתאפשר חניית רכבים ברחוב בין התאריכים הנ"ל.

במסגרת הפרויקט, יבוצעו עבודות ריצוף, עבודות תאורה, הכנה לעבודות חברת החשמל וחברות תקשורת.
הסדרי התנועה הזמניים לשלבי הביצוע מאושרים על ידי משטרת התנועה והתנועה תתנהל בהתאם לתימרור ולשילוט הזמני המוצב באזור.

נא תשומת ליבכם לשילוט ההכוונה שיוצב בשטח.

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
המוקד עירוני זמין עבורכם 24/7 במספר 106.