הודעה לציבור ביום חמישי 19.5.22, י"ח באייר תשפ"ב, ל"ג בעומר, משרדי העירייה יהיו סגורים.