הודעה לציבור ביום ראשון  י' אב תשפ"ב (צום ט באב) משרדי העירייה יהיו סגורים לקהל.