הודעה לציבור! תושבות ותושבים יקרים חוף נוף ים סגור עקב שיפוצים בתחנה. נעדכן בהמשך לגבי מועד  פתיחת החוף.

בברכה,
עיריית הרצליה