הודעה לתושבות ולתושבים

ביום רביעי ה- 6.7.22, החל מהשעה 09:00 ועד 19:00, ייחסם קטע מרחוב הנדיב בהרצליה, בשל עבודות תשתית.
אי לכך, יחולו שינויים במסלולי הקווים 31 ו- 19 הנוסעים לכיוון המרינה, והתחנות הבאות תבוטלנה:

  • ​​​​​​20218     הנדיב/ יהודה הלוי
  • 27200     הנדיב