אנו מתכבדים להודיע לציבור כי בערב יום כיפור, ביום שלישי, ט תשרי תשפ"ג משרדי העירייה יהיו סגורים לקהל.

במהלך החג, לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני במשרדי העירייה.
במקרים דחופים ניתן יהיה לפנות אל המוקד העירוני 106 העומד לשירותכם 24 שעות ביממה.

גמר חתימה טובה!
עיריית הרצליה.