עדכון מדיניות האכיפה – שימושים אסורים במבנה ללא היתר

במסגרת תיקון 116 בחוק התו"ב, נקבע באופן מפורש כי שימוש בעבודה אסורה (בניין שנבנה ללא היתר או בסטייה מהיתר), מהווה שימוש אסור ועבירה על החוק.
הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה מבקשת להודיע בדבר עדכון מדיניות האכיפה בנוגע לעבירות בניה מיום 22.6.22, ולפיה תאכוף גם עבירות של שימוש בעבודה אסורה במקרים המפורטים במסמך המדיניות המעודכן.

לעיון במסמך המדיניות יש להיכנס לאתר ההנדסי של הוועדה המקומית.