ברצוננו לעדכן כי ביום חמישי, ה- 24.11.22, החל מהשעה 21:00 ועד לגמר השירות, ייחסם רחוב ויצמן כפר סבא בשל עבודות תשתית.
אי לכך, יחולו שינויים במסלולי הקווים 2,3,9,13,17,21,29, 37,39,42,118,149,228, 229, 230, 231,610 ו התחנות הבאות תבוטלנה

34664

נורדאו/שועלי שמשון

34755

ויצמן/גובר

37035

ויצמן/תל חי

37036

ת.מ. כפ"ס

39699

ויצמן/נורדאו

39792

נורדאו/רופין

39822

ויצמן/תל חי