1.    ייחסם לתנועה קטע נסיעה ברחוב - אבן שפרוט, 
בקטע הרחובות: צבי מנדלבלט – אבן עזרא. 
2.    ייחסם לתנועה מסלול נסיעה ברחוב - צבי מנדלבלט, 
בקטע הרחובות: שמואל הנגיד – אבן שפרוט.

ביום: שני
בתאריך: 25/11/2019
בין השעות: 09:00 עד 19:00

תתאפשר כניסה/יציאה לדיירי רחוב 
צבי מנדלבלט בליווי שוטר/מאבטח.
אין להחנות רכבים משני צידי בתים מס' 2-6