תושבות ותושבים יקרים,
משרד האוצר הניח אמש על שולחן הכנסת את הצעת חוק ההסדרים (לקראת אישורה בקריאה ראשונה בתחילת השבוע הבא בכנסת), ללא שהורדו הפרקים הדרקוניים המאיימים על עתידו של השלטון המקומי בישראל - הלאמת ארנונה עסקית, הלאמת וריכוז סמכויות בתחום תכנון ובניה, תשתיות לאומיות, רישוי סביבתי ורישוי עסקים. המשמעות, בין היתר, היא   שהארנונה שמשלמים עסקים בהרצליה לא תופנה לצרכים עירוניים חשובים כמו חינוך ילדי העיר, רווחה, תרבות ונושאים עירוניים אחרים.
אי לכך, פורום 15 רשויות הערים הגדולות, בהן הרצליה, מרחיבים את השביתה.
⛔ החל מיום א' הקרוב (26/3) יושבת מערך רישוי העסקים העירוני.
⛔ לא תתקיים קבלת קהל, לא יהיה מענה לפניות ולא ינתנו אישורים, רשיונות ומסמכים.
⛔ מינהל ההנדסה ממשיך לשבות גם בשבוע הבא.
⛔ לא תהיה פעילות של הוועדות המקומיות לתכנון ובניה ובכלל זאת פעילות תכנון, רישוי וקבלת הקהל.
⛔ לא יונפקו או ימסרו היתרי בניה, אישור תחילת עבודה, אישורים לרישום בטאבו, מידע תכנוני וכיוצא באלה.

השביתה תימשך כל עוד הממשלה לא תסיר מהצעת חוק ההסדרים את הפרקים האמורים.
שלכם, 
עיריית הרצליה