לצורך העבודה ייחסם לתנועה מסלול נסיעה ממזרח למערב ברחוב מדינת היהודים,
בקטע הרחובות: גלגלי הפלדה – נעמי שמר.
בנוסף ייחסם לתנועה נתיב נסיעה (1 מתוך 2) ממערב למזרח ברחוב מדינת היהודים,
בקטע הרחובות: גלגלי הפלדה – נעמי שמר.

ביום ראשון
בתאריך 15/12/2019
בין השעות 22:00 עד 06:00

העבודה תלווה בצוות אבטחה מוסמך, אביזרי בטיחות נלווים ושוטרים.
באישור העירייה והמשטרה.