יתקיים ביום חמישי 
תאריך: 16/01/2020
בין השעות: 09:00 עד 19:00

  • אין להחנות כלי רכב ביום העבודה במדרכה הדרומית ברחוב.
  • ייתפסו החניות במדרכה הדרומית החל מהשעה 07:00 בבוקר.

ברישיון העירייה והמשטרה,
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.