הודעה לציבור בדבר סגירת חוף זבולון למתרחצים בין התאריכים 8.10.2023 -8.1.2024 

תושבות ותושבים יקרים,

לידיעתכן.ם בין התאריכים 8.10.2023 - 8.1.2024  חוף זבולון יהיה סגור למתרחצים, וכן מתקני החוף לא יהיו נגישים לציבור.
שימו לב כי  החל מיום א' 1.10.2023, יחלו עבודות הכנה לקראת סגירת החוף בתאריך 8.10.2023 הכוללות, גידור ותיחום החוף.

הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לחוף זבולון בתקופה זו, ולמצוא חלופה אחרת בחופים הנוספים המוכרזים לרחצה.

בחוף יוצב פקח חופים באופן קבוע החל מתאריך 1.10.2023 ועד לתאריך 14.10.2023 סוף עונת הרחצה לשאלות ובירורים.

שרותי ההצלה יינתנו עד לתאריך 8.10.2023 בלבד.

תודה על ההבנה!