הקו יאוייש על ידי מומחים להתמודדות במצבי לחץ וחירום מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי.

הקו ייתן מענה רגשי להתמודדות עם המצב והוא יחל לפעול החל מיום ראשון בשעה 08:00 ועד לשעה 19:00.


הקו לא ייתן מענה בנושאים בריאותיים (הנחיות בעניין הקורונה). בעניין זה, יש לפנות למשרד הבריאות.