בשעות אלה לא תתאפשר הכניסה לכיכר מצפון ומדרום. לנהגים מומלץ להיעזר באפליקציית ניווט.