18:00 - אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ.
18:30 (לערך, מיד בתום אסיפה כללית) - ישיבת מועצה מן המניין.