עיריית הרצליה מעבירה את תכנון שכונת יד התשעה לידי התושבים

העירייה תעמוד לרשות התושבים בידע ובכלים המקצועיים לקידום הפרויקט


עיריית הרצליה פועלת רבות לשיפור ושדרוג איכות החיים, בהתאם להנחיות ממשלת ישראל והרשות להתחדשות עירונית, באמצעות פרויקטים של "פינוי-בינוי" במתחמים גדולים. כבר היום מקודמים בעיר בהצלחה גדולה פרויקטים בשכונות: נווה ישראל, שיכון ויצמן, שיכון דרום, שיכון משה"ב, עזרא הסופר ועוד. כולם בשיתוף פעולה מלא עם התושבים, בשקיפות, על פי כללי המינהל התקין ולשביעות רצון הצדדים לטובת ההצלחה.

כידוע, בינואר 2016 פרסמה העירייה קול קורא ליזמים, לתכנון וביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשכונת יד התשעה. לקול הקורא הוגשו מספר הצעות, ולאחר שהן הוצגו ונבחנו על ידי ועדת השיפוט, אשר כללה בנוסף לראש העיר, גם את מהנדס העיר, סגנית מהנדס העיר, אדריכלית העיר, סגנית מהנדס העיר לתשתיות, מ"מ גזבר העיריה, חברי מועצה ויועצות משפטיות, נבחרו בחודש נובמבר 2016 על ידי ועדת השיפוט כזוכים שני מציעים- NBS ISRAEL ו-י.ח דמרי ובוני הארץ הטובה בע"מ, אשר קיבלו את ציוני האיכות הגבוהים מבין ההצעות. 

בהמשך, התקיים ביום 29/3/2017 דיון עקרוני בוועדה המקומית, בו הוצגו העקרונות לתכנון השכונה ודימויה, שבמהלכו הוחלט על קיום הליך מוסדר לשיתוף הציבור והסברה בשכונה. בהתאם ומאז, מתקיים הליך סדור ומתמשך של הסברה בשכונה, לצד פעולות לקידום התכנון.

הזוכים התחייבו לפעול בהתאם לכל דין בהסכמי ההתקשרות שייערכו עם בעלי הזכויות במקרקעין בשכונה ולא ימנעו מאף אחד מהם זכות הנתונה להם בהתאם לדין.
לצערנו, ועל אף מאמצים ניכרים מצד העירייה ליישום המהלך, ועד השכונה של יד התשעה פועל כדי להכשיל את התכנית באמצעים שונים. בהודעה שהוציאה העירייה לתושבי שכונת יד התשעה, הסבירה כי לאור פניות שהגיעו מוועד תושבי יד התשעה הוחלט כי העירייה תאפשר לתושבים להציע ולהגיש תוכניות מטעמם.

ראש העירייה הודיע כי העירייה תעמיד לרשות התושבים את אגפי העירייה הרלוונטיים בכל סיוע מקצועי ותכנוני שיידרש לטובת קידום הנושא.
משה פדלון ציין כי "אין לי ספק שתושבי יד התשעה יגיעו למסקנה שהדרך הנכונה לבצע מהלך מורכב דורשת צעידה משותפת יד-ביד עם הגורמים המקצועיים בעירייה. אני משוכנע כי רצונם לשדרג את איכות החיים והמגורים בשכונה יביא בסופו של יום להצלחת יישום תכנית פיתוח טובה לשכונה, בדרך זו או אחרת". פדלון הוסיף "אני גאה בעירייה שלנו שיודעת לייצר הליך שיתופי דמוקרטי ופתוח, גם בנושאים סבוכים, ולהביא יחד לפתרון משותף שיהיה מקובל על כל הצדדים, אך ללא נכונות התושבים, לא ניתן יהיה לקדם פרויקט כה משמעותי".