הב הב!! בשורה חשובה לבעלי הכלבים: שתי גינות כלבים חדשות יוקמו בעיר

בשכונת הרצליה ב' ובשכונת גן רש"ל


ביום רביעי, 23.10, אישרה הוועדה המקומית הרצליה את הקמתן של שתי גינות כלבים חדשות - בשכונת הרצליה ב' ובשכונת גן רש"ל. 

ראש העיר, משה פדלון, ציין כי "למרות שהיו מספר התנגדויות לנושא, אשר נבחנו ונדונו באופן מעמיק, אישרנו את הקמת הגינות, מאחר שמדובר בשירות חיוני הנותן מענה לציבור רחב של בעלי כלבם".

בעיר הרצליה רשומים כ 6,000 כלבים שבעליהם מהווים כרבע מבתי האב בעיר - שיקבלו מהיום עוד פינות נעימות למשחק וטיול.