הכנסה ומכירה של מוצרים חד-פעמיים לחופי הים - אסורה!

ראש העיר משה פדלון יעלה בישיבת המועצה הקרובה תיקון חדש לחוק העזר להרצליה להסדרת מקומות רחצה:


ראש העיר, משה פדלון, פועל לקדם הצעה לתיקון חוק עזר עירוני שיאסור על חומרים חד-פעמיים מזהמים לחופי הים של הרצליה.

"זהו מהלך חשוב ביותר למען הסביבה והדורות הבאים", מסביר משה פדלון, "החוק הזה הוא תרומתנו לבלימת שינויי האקלים ולסביבה איכותית יותר, להפחתת נזקים סביבתיים שיפגעו בעולם שבו אנו וילדינו חיים".

"מתוקף תפקידי כמ"מ יו"ר השלטון המקומי", מוסיף פדלון, "אפעל לכך שגם ערים נוספות יאמצו את ההצעה. כמו כן, כראש פורום ערי החוף אפעל לחקיקת חוק ברמה הלאומית בכנסת שיחייב את כל הרשויות לאכוף את החוק".

על פי ההצעה, הבאים לחופי הים בהרצליה לא יוכלו להכניס לחוף מוצרים חד-פעמיים מכל חומר שהוא כגון: פלסטיק, אלומיניום, קרטון, נייר, וכיו"ב. ובכלל זה כלי אוכל, צלחות, כוסות, קשיות שתיה, שקיות חד-פעמיות וכיו"ב.. כמו כן, תיאסר בחוף מכירת מזון בכלים חד-פעמיים. בדרך זו, יירשם רווח כפול לסביבה: גם יצטמצם השימוש בפלסטיק ובחומרים מזהמים נוספים וגם תימנע היסחפות של מזהמים אלו לים הפתוח ויימנע החשש שבעלי חיים ימיים יבלעו את הפלסטיק או יילכדו בתוכו.

המהלך הזה הוא חלק מהיותה של הרצליה #עיר_ללא_פלסטיק, מהלך שעליו הכריזה הרצליה, לפני כשנתיים, בשיתוף עם עמותת "צלול", ונועד לצמצם משמעותית את השימוש בפלסטיק. כידוע, הפלסטיק גורם נזקים סביבתיים חמורים באתרי הפסולת, בשטחים הפתוחים ובים ותוצאותיו נמשכות לאורך זמן רב.

הפעילות לצמצום השימוש בפלסטיק היא חלק מפעילות עירונית מקיפה שעיריית הרצליה מבצעת למען שיפור איכות החיים הסביבה, הכוללת בין השאר הגנה ושמירה על חופי הים והטבע העירוני, מחזור פסולת, בנייה ירוקה, התייעלות אנרגטית עם תאורת לד חסכונית ברחבי העיר ועוד.

מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא מציין "הפעילות הסביבתית בים ובחופים בעיר היא חלק מהגישה הסביבתית שאנחנו בעיריית הרצליה מובילים במגוון תחומים על מנת למנוע פגיעה במשאבים מתכלים ולשמור על משאבי הטבע שלנו".