גני ילדים, בתי הספר, תיכונים ו'חינוך מיוחד' יפעלו במתכונת של לימודים מרחוק

מנהלי מוסדות החינוך יפרסמו את מערכות השעות שתהינה מותאמות לתכניות הלימודים * צפו בפרטים


CORONA_EDU.pdf

(פניומיות מוחרגות בשלב זה ויישארו פתוחות)