המסכות שלנו על הפנים... חייבים לעצור את שרשרת ההדבקה!

חובה לעטות מסכה + לשמור על מרחק של 2 מטרים + להקפיד על רחיצת ידיים | 14 הנחיות ל-14 ימי בידוד >