גמר חתימה טובה וצום קל לכל תושבי הרצליה

המוקד העירוני (106) יפעל במהלך יום כיפור מתכונת מצומצמת