הרצליה מודה מכל הלב לצוותים הרפואים ♥

תושבי הרצליה מחזקים את ידיכם בזמן שחולים רבים פוקדים את בתי וקופות החולים