הכירו: שבעת כוכבי הקוד האתי של עיריית הרצליה ⭐

כבוד, שירות, שותפות, מחויבות, נאמנות, יושרה ושקיפות הם חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של עיריית הרצליה למען התושבים!


עיריית הרצליה השיקה את הקוד האתי של העירייה
שבעת כוכבי הקוד האתי: כבוד, שירות, שותפות, מחויבות, נאמנות, יושרה, שקיפות

עיריית הרצליה השיקה את הקוד האתי של העירייה, המפרט את הערכים, הנורמות וכללי ההתנהגות המצופים בארגון ומול מקבלי השירות והתושבים.

הקוד האתי גובש במשך למעלה משנה על ידי צוות היגוי שכלל את מנכ"ל העירייה, אהוד לזר, מנהלי מחלקות ועובדי העירייה.

שבעת כוכבי הקוד האתי של עיריית הרצליה:

כבוד - עיריית הרצליה ועובדיה ינהגו כלפי כל התושבים בכבוד, באדיבות, בסבלנות ובשוויוניות, תוך גילוי רגישות לצרכים השונים של הזולת.

שירות - עיריית הרצליה ועובדיה יפעלו למען שירות מיטבי לתושבי העיר וללקוחות העירייה באשר הם. הדבר יבוא לידי ביטוי במתן השירות בערוצים השונים, תוך שאיפה לסטנדרטים גבוהים של שירות מקצועי, יעיל ואיכותי, המבוסס על ידע ומיומנות.

שותפות - עיריית הרצליה ועובדיה יעודדו שותפות ושיתוף בעשייה העירונית, בתהליכי העבודה ובסנכרון בין יחידות, הן בקרב העובדים והן מול התושבים. השותפות תבוא לידי ביטוי בשיתוף ידע ובתהליכי קבלת החלטות, תוך דאגה לאינטרסים של התושבים.

מחויבות - עיריית הרצליה ועובדיה יפעלו מתוך מחויבות מקצועית, בהסתכלות מערכתית כוללת, למציאת פתרונות לבעיות המגיעות לפתחם. עובדי העירייה ישתמשו באופן מושכל ואחראי במשאבים הקיימים תוך שימת דגש על ההיבטים הסביבתיים, לטובת הדורות הבאים.

נאמנות - העירייה ועובדיה יהיו נאמנים לתושבים ולכן לעירייה ולערכיה, וייצגו אותה באופן המכבד את הקהלים השונים עמם הם עובדים ולמענם הם פועלים.

יושרה - העירייה ועובדיה ינהגו ביושר ובתום לב, ללא ניגוד עניינים או משוא פנים ותוך שמירה על טוהר המידות, בכל היבטי העבודה השונים, ובכלל זה מתן שירות לתושבים.

שקיפות - עיריית הרצליה תפעל תוך מחויבות לשקיפות ולגילוי נאות, תוך שמירה על כבוד האדם וצנעת הפרט. הנהלים המתווים את פעולות העירייה ותהליכי קבלת ההחלטות המתקיימים בה, יהיו שקופים וברורים, פנימה והחוצה.


ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, אמר: "זהו יום בעל משמעות גדולה עבור עיריית הרצליה, המהווה ציון דרך בדרכה המקצועית כלפי התושבים וכלפי העובדים. אתיקה היא אחת מאבני היסוד החשובות ביותר של כל שירות ציבורי ואנו נמשיך לנהוג במסירות, יושרה, אמינות ומקצועיות - כלפי עצמנו וכלפי הסביבה. הקוד האתי יהפוך להיות חלק בלתי נפרד ממערך הניהול והתרבות הארגונית שלנו."

מנכ"ל העירייה, אהוד לזר, אמר: "לאורך כל שנות פעילותה, עיריית הרצליה תמיד הייתה ארגון שמתנהל במקצועיות, במסירות, ביושרה ומתוך מחויבות לתושבים ולעיר. כך זה היה בהתנהלות הכוללת של העירייה וכך גם בהתנהלות של כל אחת ואחד מהעובדים. עם זאת, מגיע רגע בחייו של ארגון שבו ראוי שהדברים האלה לא יישארו בגדר רעיונות מופשטים, אלא ינוסחו בצורה מסודרת וברורה ויוצגו לעין כל."


שבעת כוכבי קוד האתי של עיריית הרצליה