עיריית הרצליה הקימה 'ועדת הנחות' לקייטנות חודש יולי בגני הילדים

הועדה מעניקה סיוע מיוחד למשפחות צעירות שנקלעו לקשיים כלכליים בעקבות משבר הקורונה | לכל הפרטים ⇐


עיריית הרצליה בשיתוף הנהגת ההורים העירונית הקימה לראשונה ובאופן חד פעמי ועדת הנחות לקייטנות חודש יולי בגני הילדים תשפ"א - 
עבור משפחות שנכנסו למשבר כלכלי בעקבות משבר הקורונה


כסיוע מיוחד למשפחות צעירות ולהורים בהרצליה אשר נקלעו לקשיים כלכליים בעקבות משבר הקורונה, עיריית הרצליה, בשיתוף הנהגת ההורים העירונית, הקימו לראשונה ובאופן חד פעמי ועדת הנחות עבור קייטנות חודש יולי בגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א.

הורים אשר נפגעו כלכלית בקורונה, בין אם כשכירים שהוצאו לחל"ת, ובין אם כעצמאיים שסגרו את העסק, ורשמו את ילדיהם לקייטנת יולי תשפ"א - יוכלו להגיש לוועדה בקשה לקבלת ההנחה.

הוועדה, אשר תכלול גם נציג מהנהגת ההורים, תבחן את הזכאות לכל בקשה על בסיס רקע כלכלי משפחתי ותוכל לאפשר הנחה יחסית לעלות הקייטנה. הזכאות וגובה ההנחה ייקבעו על בסיס רקע כלכלי משפחתי ותוך התחשבות בכל נסיבות התקופה האחרונה, על מנת לתת מענה מיטבי לכל משפחה החווה קושי כלכלי.

את הבקשה לוועדת ההנחות ניתן להגיש למפעילי קייטנות יולי בגני הילדים על פי הרישום שבוצע על ידי ההורים.


ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, אומר: "מאז פרוץ הקורונה עיריית הרצליה מובילה תכניות סיוע רבות למען התושבים שנזקקים לכך. בין הפעולות שביצענו: פתחנו בחגים סופר מרקט עירוני בבניין העירייה וחילקנו עשרות מוצרי מזון, ניקיון ופארם כנגד שוברים ששלחנו לתושבים שנזקקים, הקצנו כ-1,000 מחשבים לתלמידים ולצוותים בבתי הספר, יישמנו תכנית ייחודית לסגירת הפערים החברתיים והלימודיים בעלות של כמיליון ₪, זיכינו על בידודים וסגרים, ועוד." 

מ"מ וסגנית רה"ע ממונה על תיק החינוך, איה פרישקולניק, אומרת: "רווחתם של תושבי העיר תמיד עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו, וביתר שאת בעתות המשבר. אני גאה בעיריית הרצליה אשר מוכיחה זאת פעם נוספת בהתגייסותה לטובת המשפחות הצעירות. העבודה המשותפת עם ועד ההורים, אשר מהווה עזר חיוני לשמירת הקשר עם התושבים, הינה אחת הסיבות להצלחתנו בתחום החינוך."

סגן יו"ר הנהגת ההורים העירונית, הממונה על הגנים, רפי לוי, אומר: "אנו שמחים שעיריית הרצליה ממשיכה לתמוך במשפחות אשר נפגעו בקורונה. כאשר העלנו את הבקשה לסייע למשפחות שאינן מוכרות ברווחה, אך מצבן הכלכלי הורע מאוד בשנה האחרונה, היתה בעירייה הבנה מלאה למצב וניסיון לתת סיוע מחד, תוך מינימום בירוקרטיה, מאידך. אני שמח להיות בעיר אשר רואה את מצוקת הפרט ויודעת לסייע כשצריך."