עיריית הרצליה מגייסת 'נאמני קורונה'

נאמן הקורונה יעבור הכשרות והדרכות לביצוע בדיקות קורונה, סיוע בחקירה אפידמיולוגית למשרד הבריאות ועוד ⇐


במסגרת התוכנית הלאומית לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, החליטה הממשלה לתקצב "נאמן קורונה" בכל בתי הספר היסודיים, למשך 3 חודשים: מ-29.9 ועד 31.12

עיקר תפקידו של נאמן הקורונה הוא לסייע בניהול "אורחות החיים" הקשורות בנגיף, ביצוע בקרה ומעקב בדבר הנחיות הבריאות ותיווכן לצוותי החינוך, פעולות בדיקות הדיגום ועוד. 

נאמן הקורונה יעבור הכשרה לביצוע בדיקת קורונה מהירה מסוג אנטיגן, ביצוע בדיקת קורונה PCR, סיוע בחקירה אפידמיולוגית למשרד הבריאות, וכן הדרכות והכשרות בהנחיות הבריאות בבית הספר.

נאמן הקורונה יבחר על בסיס דרישות סף: השכלה של 12 שנות לימוד לפחות, תעודת יושר, אישור היעדר עבירות מין (יתרון לבעלי הכשרה רפואית- מע"ר/חובש), בעלי תו ירוק.

בבתי ספר בהם מעל 250 תלמידים - יועסק נאמן קורונה במשרה מלאה.
בבתי ספר בהם מתחת ל-250 תלמידים - יועסק נאמן קורונה בחצי משרה.

עיריית הרצליה החלה בימים אלה בגיוס "נאמני קורונה". 
ניתן להגיש קורות חיים למייל: YaelY@herzliya.muni.il.